1 Poczujmy się bezpiecznie - zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 28 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach projektu planuje się kupić przenośne zestawy pierwszej pomocy, które będą umieszczone w obu szkołach znajdujących się na terenie miasta Barczewo oraz w obu budynkach Urzędu Miejskiego,defibrylatory automatyczne, instrukcje bhp - POMOC PRZEDLEKARSKA oraz zorganizowane szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta, przeprowadzone przez OSP w Barczewie lub podmiot zewnętrzny.

2 Doposażenie siłowni zewnętrznej na placu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 28 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Z inicjatywy uczniów oraz ich opiekunów, przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie zamontowano trzy urządzenia do ćwiczeń na siłowni zewnętrznej. Ilość Chętnych do ćwiczeń jest coraz więcej i  brakuje odpowiedniego sprzetu do rekreacji na świeżym powietrzu. Dlatego planuje się doposażenie pacu zabaw w kilka nowych urządzeń siłowni zewnętrznej.

3 Bezpieczne Barczewo

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 28 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach projektu zakupione zostaną 3 zestawy defibrylatorów półautomatycznych z wyświetlaczem LCD (AED Lifeline VIEW pl z wyświetlaczem) wraz z szafką montażową, które umieszczone zostaną po jednym na każdym z trzech osiedli Barczewa, w miejscu ogólnodostępnym. Dodatkowo zostaną zorganizowane 4 szkolenia z pierwszej pomocy, w ramach których przeszkolone zostanie 100 osób z terenu Barczewa.

1 III etap wyposażenia "Jarzębinowego placu rekreacji i sportu"

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Osiedle Stare Miasto

Koszt: 90 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W 2019 roku planuje się doposażenie placu w urządzenia zabawowe dla dzieci, w tym: piaskownicę betonową, trampoliny naziemne, metalową zjeżdżalnię linową i dużą pajęczynę linową do wspinaczki (linarum powyżej 3 m wysokości) oraz zamontowanie z dwóch stron boiska do plażowej piłki siatkowej łapaczy piłek umieszczonych na siatce ogradzającej plac od strony łąki.

2 Pierwszy etap remontu ulicy Wiejskiej

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Osiedle Stare Miasto

Koszt: 60 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Remont miałby dotyczyć fragmentu ulicy Wiejskiej od skrzyżowania z ulicą Warmińską w kierunku Osiedla Zielone Wzgórze. Poprawa warunków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu, poszerzenie ulicy.

Iluminacja świetlna okolic stawu więziennego

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Osiedle Stare Miasto

Koszt: 86 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

wykonanie oświetlenia chodników wraz z iluminacją stawu więziennego i pobliskich terenów. System zasilający wykorzystujący energie słoneczną z Paneli Fotowoltaicznych

Utwardzenie terenu dojazdu do garaży od 48/33 do 48/49 w Barczewie przy ul. Michała Kajki

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Osiedle Nowe Miasto

Koszt: 43 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Utwardzenie terenu umożliwi dobry dojazd do garaży. Proponujemy polbruk o szerokości 7 m i długości 37,5 m. Powierzchnia utwardzenia wyniesie 262,5 m2

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barczewie

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Osiedle Domków Jednorodzinnych

Koszt: 90 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Doposażenie Placu Zabaw przy ul. Lipowej w nowe elementy dla dzieci młodszych, dla młodziezy i rodziców aby cała rodzina mogła aktywnie spedzić tu czas

Przebudowa nawierzchni przy ul. Wojska Polskiego

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Osiedle Nowe Miasto

Koszt: 90 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W ramach projektu przy ul. Wojska Polskiego 48 i 48B przebudowany zostanie chodnik, przy ul. Wojska Polskiego 30 i 32 przebudowana zostanie droga dojazdowa do budynku oraz chodnik przy budynku.

×