projekt nr 2

2. Pierwszy etap remontu ulicy Wiejskiej


Lokalizacja

Ulica Wiejska od skrzyżowania z ulicą Warmińską w kierunku osiedla Zielone Wzgórze. Numer działek: 58, 63/11, 64/13.

Skrócony opis

Remont miałby dotyczyć fragmentu ulicy Wiejskiej od skrzyżowania z ulicą Warmińską w kierunku Osiedla Zielone Wzgórze. Poprawa warunków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu, poszerzenie ulicy.

Opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej z ulicą Warmińską polegająca na poszerzeniu wjazdu w ulicę Wiejską, zebraniu warstwy ziemi zasłaniającej widok włączającym się do ruchu z drogi podporządkowanej.
Normalizacja szerokości ulicy we wspomnianym fragmencie, wykonanie około 30 metrów chodnika. Utwardzenie kostką bądź warstwą bitumiczną w następnym etapie. Korzyści dla mieszkańców to poprawa bezpieczeństwa, większy komfort funkcjonowania dla zmotoryzowanych i pieszych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1prace związane z modernizacją6000060 000 zł