projekt nr 3

3. Bezpieczne Barczewo


Lokalizacja

Miejsce Szkolenia - remiza OSP Barczewo
Miejsce usytuowania defibrylatorów (proponowane)
• Remiza OSP Barczewo lub Ratusz
• Przychodnia Miejska w Barczewie
• Teren Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Skrócony opis

W ramach projektu zakupione zostaną 3 zestawy defibrylatorów półautomatycznych z wyświetlaczem LCD (AED Lifeline VIEW pl z wyświetlaczem) wraz z szafką montażową, które umieszczone zostaną po jednym na każdym z trzech osiedli Barczewa, w miejscu ogólnodostępnym. Dodatkowo zostaną zorganizowane 4 szkolenia z pierwszej pomocy, w ramach których przeszkolone zostanie 100 osób z terenu Barczewa.

Opis projektu

W ramach projektu zakupione zostaną 3 zestawy defibrylatorów półautomatycznych z wyświetlaczem LCD (AED Lifeline VIEW pl z wyświetlaczem) wraz z szafką montażową, które umieszczone zostaną po jednym na każdym z trzech osiedli Barczewa, w miejscu ogólnodostępnym. Proponowane lokalizacje to Przychodnia Zdrowia przy ul. Lipowej, Sp nr 1 w Barczewie oraz remiza OSP Barczewo lub Ratusz. W przypadku jakichkolwiek trudności lokalizacja może ulec zmianie. W przypadku, kiedy niezbędne będzie użycie defibrylatora każdy mieszkaniec będzie mógł użyć tego urządzenia w celu ratowania życia.
Dodatkowo zostaną zorganizowane 4 szkolenia z pierwszej pomocy, w ramach, których przeszkolonych zostanie co najmniej 100 osób z terenu Barczewa. Szkolenie trwać będzie 4 godziny, w tym Ih teorii oraz 3h ćwiczeń, a jego uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zakres będzie obejmował zagadnienia z pierwszej pomocy, w tym ćwiczenia na fantomach, RKO dorosłego, RKO dziecka, RKO niemowlęcia, ćwiczenia z defibrylatorem, zaopatrywanie ran, itp.. Orientacyjny koszt szkolenia wynosi 55 zł za osobę, w przypadku wzrostu cen szkolenia ilość mieszkańców, którzy zostaną przeszkoleni ulegnie zmniejszeniu i odwrotnie. Szkolenia przeprowadzone będą w 2019 roku, rekrutację przeprowadzi Urząd Miejski w Barczewie przy pomocy OSP Barczewo.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1defibrylator LCD z szafką montażową22500322 500 zł
2Szkolenie z pierwszj pomocy dla mieszkańców Barczewa55001005 500 zł
Łącznie: 28 000 zł