projekt nr 2

2. Doposażenie siłowni zewnętrznej na placu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie


Opis projektu

Z inicjatywy uczniów oraz ich opiekunów, przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie zamontowano trzy urządzenia do ćwiczeń na siłowni zewnętrznej. Fundusze na zakup zestawu urządzeń, dzięki którym dzieci nie nudzą się, spędzając przerwy na zewnątrz budynku szkolnego, pochodziły m.in.: z organizowanych aukcji bożonarodzeniowych. Realizacja tego zadania przysporzyła uczniom wiele radości. Przy sprzyjającej pogodzie, na każdej przerwie międzylekcyjnej kilkoro dzieci spędza kilka lub kilkanaście minut na placu przed szkołą, ćwicząc na wybranym przez siebie urządzeniu. Niestety, chętnych do ćwiczeń nawet po zajęciach lekcyjnych, jest dużo więcej, ale brakuje odpowiedniego sprzętu do rekreacji na świeżym powietrzu.
Aktywne i bezpieczne korzystanie z siłowni zewnętrznych może być skuteczną alternatywą lub odpoczynkiem od komputera, a przede wszystkim nudy, z której często rodzi się niechęć do aktywności społecznej, nawet wyobcowanie. Nadmiar źle spożytkowanej energii może sprzyjać pomysłom wandalizmu.
Projekt przedstawia koncepcję II etapu wyposażenia placu do rekreacji położonego przy Szkole Podstawowej nr I w Barczewie. Będzie on stanowił podstawę do zgłoszenia wykonania inwestycji polegającej na doposażeniu placu w urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie to będzie finansowane z budżetu Gminy Barczewo w ramach Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu gminy Barczewo na 2019 rok.
Realizując koncepcję wykonania zadania należałoby zrobić projekt ustawienia urządzeń na istniejącym już placu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i stref ochronnych oraz zamontować wskazane w projekcie urządzenia.
Przystępując do pierwszego etapu zagospodarowania placu do rekreacji i ćwiczeń fizycznych placówka oświatowa uzyskała pisemną zgodę ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na postawienie stołu do pingponga, ławeczek i urządzeń do siłowni zewnętrznej.

Opis lokalizacji

Własność Gminy Barczewo, obręb 2 działka nr. 76 , częściowo zagospodarowana, położona przy ulicy Wojska Polskiego 36 w Barczewie na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Motylek196819681 968 zł
2Twister159915991 599 zł
3jeździec1808,101808,101 808,10 zł
4pajacyk221422142 214 zł
5drabinka + podciąg nóg3468,603468,603 468,60 zł
6wahadło196819681 968 zł
7wyciąg górny+wyciskanie siedząc4762,554762,554 762,55 zł
8bujak stalowy bocianie gniazdo5811,755811,755 811,75 zł
9ławka betonowa240024002 400 zł
10projekt200020002 000 zł