projekt nr 2

2. Doposażenie siłowni zewnętrznej na placu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie


Lokalizacja

Własność Gminy Barczewo, obręb 2 działka nr. 76 , częściowo zagospodarowana, położona przy ulicy Wojska Polskiego 36 w Barczewie na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Skrócony opis

Z inicjatywy uczniów oraz ich opiekunów, przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie zamontowano trzy urządzenia do ćwiczeń na siłowni zewnętrznej. Ilość Chętnych do ćwiczeń jest coraz więcej i  brakuje odpowiedniego sprzetu do rekreacji na świeżym powietrzu. Dlatego planuje się doposażenie pacu zabaw w kilka nowych urządzeń siłowni zewnętrznej.

Opis projektu

Z inicjatywy uczniów oraz ich opiekunów, przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie zamontowano trzy urządzenia do ćwiczeń na siłowni zewnętrznej. Fundusze na zakup zestawu urządzeń, dzięki którym dzieci nie nudzą się, spędzając przerwy na zewnątrz budynku szkolnego, pochodziły m.in.: z organizowanych aukcji bożonarodzeniowych. Realizacja tego zadania przysporzyła uczniom wiele radości. Przy sprzyjającej pogodzie, na każdej przerwie międzylekcyjnej kilkoro dzieci spędza kilka lub kilkanaście minut na placu przed szkołą, ćwicząc na wybranym przez siebie urządzeniu. Niestety, chętnych do ćwiczeń nawet po zajęciach lekcyjnych, jest dużo więcej, ale brakuje odpowiedniego sprzętu do rekreacji na świeżym powietrzu.
Aktywne i bezpieczne korzystanie z siłowni zewnętrznych może być skuteczną alternatywą lub odpoczynkiem od komputera, a przede wszystkim nudy, z której często rodzi się niechęć do aktywności społecznej, nawet wyobcowanie. Nadmiar źle spożytkowanej energii może sprzyjać pomysłom wandalizmu.
Projekt przedstawia koncepcję II etapu wyposażenia placu do rekreacji położonego przy Szkole Podstawowej nr I w Barczewie. Będzie on stanowił podstawę do zgłoszenia wykonania inwestycji polegającej na doposażeniu placu w urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie to będzie finansowane z budżetu Gminy Barczewo w ramach Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu gminy Barczewo na 2019 rok.
Realizując koncepcję wykonania zadania należałoby zrobić projekt ustawienia urządzeń na istniejącym już placu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i stref ochronnych oraz zamontować wskazane w projekcie urządzenia.
Przystępując do pierwszego etapu zagospodarowania placu do rekreacji i ćwiczeń fizycznych placówka oświatowa uzyskała pisemną zgodę ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na postawienie stołu do pingponga, ławeczek i urządzeń do siłowni zewnętrznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Motylek196811 968 zł
2Twister159911 599 zł
3jeździec1808,1011 808,10 zł
4pajacyk221412 214 zł
5drabinka + podciąg nóg3468,6013 468,60 zł
6wahadło196811 968 zł
7wyciąg górny+wyciskanie siedząc4762,5514 762,55 zł
8bujak stalowy bocianie gniazdo5811,7515 811,75 zł
9ławka betonowa240012 400 zł
10projekt200012 000 zł
Łącznie: 28 000 zł