projekt nr 1

1. Poczujmy się bezpiecznie - zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
Zespół Szkół w Barczewie
Urząd Miejski w Barczewie – Ratusz
Urząd Miejski w Barczewie - Kamieniczka

Skrócony opis

W ramach projektu planuje się kupić przenośne zestawy pierwszej pomocy, które będą umieszczone w obu szkołach znajdujących się na terenie miasta Barczewo oraz w obu budynkach Urzędu Miejskiego,defibrylatory automatyczne, instrukcje bhp  - POMOC PRZEDLEKARSKA oraz zorganizowane szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla  mieszkańców miasta, przeprowadzone przez OSP w Barczewie lub podmiot zewnętrzny.

Opis projektu

Zadanie polegać będzie na zakupie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.
W ramach projektu planuje się kupić :
5 sztuk przenośnych zestawów pierwszej pomocy, które będą umieszczone w obu szkołach (3 zestawy) znajdujących się na terenie miasta Barczewo oraz w obu budynkach Urzędu Miejskiego (2 zestawy);
4 sztuki defibrylatorów automatycznych, które będą umieszczone w obu szkołach (2 zestawy) znajdujących się na terenie miasta Barczewo oraz w Urzędzie Miejskim — 2 zestawy (ratusz i kamieniczka);
5  sztuk instrukcji bhp — POMOC PRZEDLEKARSKA, które będą umieszczone w obu szkołach (3 zestawy) znajdujących się na terenie miasta Barczewo oraz w obu budynkach Urzędu
Miejskiego (2 zestawy); szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta, przeprowadzone przez OSP w Barczewie lub przez podmiot zewnętrzny.
Projekt ma na celu troskę o życie mieszkańców miasta i Gminy oraz turystów przebywających w Barczewie. Przenośne zestawy pierwszej pomocy, defibrylatory oraz wiedza mieszkańców zdobyta podczas szkoleń z zakresu pierwszej pomocy są niezbędnym elementem do ratowania życia w chwilach zagrożenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przenośny Zestaw Pierwszj Pomocy302,4051 512 zł
2Instrukcje bhp-POMOC PRZEDLEKARSKA18,08590,40 zł
3Defibrylator automatyczny4779419 116 zł
4Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy7281,6017 281,60 zł
Łącznie: 28 000 zł