projekt nr 1

1. III etap wyposażenia "Jarzębinowego placu rekreacji i sportu"


Lokalizacja

Własność Gminy Barczewo, działki nr 180/3 i 180/6, obręb 3, o powierzchni 0,0637 ha i 0,2738 ha-łączna powierzchnia 3375 m2. Tereny położone przy ulicy Targowej w Barczewie (obszar dawnego targowiska).

Skrócony opis

W 2019 roku planuje się doposażenie placu w urządzenia zabawowe dla dzieci, w tym: piaskownicę betonową, trampoliny naziemne, metalową zjeżdżalnię linową i dużą pajęczynę linową do wspinaczki (linarum powyżej 3 m wysokości) oraz zamontowanie z dwóch stron boiska do plażowej piłki siatkowej łapaczy piłek umieszczonych na siatce ogradzającej plac od strony łąki.

Opis projektu

Projekt przedstawia koncepcję III etapu wyposażenia „Jarzębinowego placu rekreacji i sportu" położonego przy drodze powiatowej wzdłuż ulicy Targowej w Barczewie. Będzie on stanowił podstawę do zgłoszenia wykonania inwestycji polegającej na doposażeniu placu w urządzenia zabawowe dla dzieci, w tym: piaskownicę betonową, trampoliny naziemne, zjeżdżalnię linową i dużą pajęczynę linową do wspinaczki (linarium powyżej 3 m wysokości) oraz zamontowaniu z dwóch stron boiska do plażowej piłki siatkowej łapaczy piłek umieszczonych na siatce ogradzającej plac od strony łąki. Zadanie to będzie finansowane z budżetu Gminy Barczewo w ramach Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu gminy Barczewo na 2019 rok.
Realizując koncepcję wykonania zadania należałoby wykonać projekt ustawienia urządzeń na istniejącym już placu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i stref ochronnych oraz zamontować wskazane w projekcie urządzenia.
Działka do zagospodarowania jest dość duża więc nakłady inwestycyjne na całkowitą rewitalizację terenu muszą być etapowane w trzech kolejnych latach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wysokie linarium40000140 000 zł
2piaskownica betonowa300013 000 zł
3zjazd linowy12000112 000 zł
4trampoliny naziemne15000115 000 zł
5projekt200012 000 zł
6zamontowanie z dwóch stron boiska do plażowej piłki siatkowej łapacze piłek18000118 000 zł
Łącznie: 90 000 zł